Bon Sant Jordi i Santa Creu,
hi haurà vi per tot arreu.